گزارش/تنبیه هیچگاه روش درستی برای مجازات فرزندان نیست

بررسی تاثیر خشونت و مشاجره در رفتار فرزندان

اجتماعی  2/12/1390  11:56:38

9012-790-5 کد خبر

RSS :: پرینت

اشاره:

 خشونت،رفتار و پدیده تازه ای نیست، بلکه از زمان آمدن آدمی بر این گستره خاکی و شکل گیری زندگی جمعی،هماره این رفتار مذموم و غیرانسانی نیز وجود داشته است.

 امروزه و در دنیای معاصر،کمتر روزی می گذرد که در نشریات ،مطبوعات و رسانه های خبری از خشونت نباشد،خشونت هایی که عمدتا آثار زیانبار و مخرب آنها به انحاء مختلف جامعه و زندگی اجتماعی را نیز تحت تاثیر خود قرار  می دهد.


ادامه مطلب ...