نویسنده :سید حسن موسوی چلک

 

تاریخ:چهارشنبه 5 مهر 1391-10:33 ق.ظ

 

مـایه ی اصــل و نســب در گردش دوران  زر است

                               دائما خون می خورد تیغی که صاحب جوهر است

دود اگــر بالا نـشـیـنـد کسـر شـان شـعـله نیست

                               جـــای چـشــم ابـرو نـگیــرد گـر چه او بالاتر است

شـسـت و شـاهـد هـر دو دعوی بزرگی می کنند

                               پـس چـرا انـگـشـت کـوچــک لایق انـگـشتـر است

آهـــــن و فـــــولاد از یــک کـــوه مـی آیـــد بــرون

                               آن یکی شمـشـیــر گردد ، این یکی نعل خر است

گـــر بـبـیـنـی نــاکـســان بـالا نـشـیـنـنـد صبر کن

                               روی دریــا کف نـشـیـنـد ،‌قعـر دریا گـوهـر است

شاعر صامت بروجردی