50 نکته کلیدی برای ارتباط موثر.

1-    در سلام نفر اول باشید.

2-    خودتان را به دیگران معرفی کنید.

3-    تن به خطر بدهید. پیش بینی بی اعتنایی نکنید.

4-    مشرب خوش داشته باشید.

5-    پذیرای نقطه نظرهای جدید باشید.

6-     سعی کنید نام اشخاص را به ذهن بسپارید.

7-    اگر نام کسی را فراموش کرده اید دوباره بپرسید.

8-    برای شناختن اشخاص دیگر کنجکاوی کنید و علاقه نشان دهید.

9-    حوادث مهم زندگی خود را با دیگران در میان بگذارید.

10- با دیگران درباره خود حرف بزنید.

11- با بازگویی حرف هایی که شنیده اید نشان دهید شنونده خوبی هستید.

12- درباره اشیا، امور و زندگیتان با شور و اشتیاق حرف بزنید.

13- مترصد آشنایی با اشخاص جدید شوید.

14- حق اشخاص را بر اینکه خودشان باشند به رسمیت شناسید.

15- به هنگام صحبت با دیگران مشرب خوش داشته باشید.

16-  در چند جمله کوتاه به دیگران بگویید که چه می کنید.

17- خودتان را به اشخاصی که نام شما را فراموش کرده ا ند از نو معرفی کنید.

18- درباره کارهایتان اطلاعات جالب بدهید.

19- مراقب زبان تن باز و بسته باشید.

20- تماس چشمی برقرار کنید. لبخند را فراموش نکنید.

21- با کسانی که به طور منظم آنها را می بینید، سلام و احوالپرسی کنید.

22- با علایق و هدفهای اشخاصی که با آنها ملاقات می کنید، آشنا شوید.

23- در صورت امکان به اشخاص کمک کنید.

24- بگذارید دیگران حرفشان را بزنند.

25- به سوالات تشریفاتی با روحیه باز جواب دهید.

26-  در دادن و گرفتن اطلاعات تعادل را رعایت کنید.

27- به علایق دیگران علاقه نشان دهید.

28- درباره موضوعات مختلف حرف بزنید.

29- به حوادث و جریاناتی که روی زندگی همه ما اثر می گذارند علاقمند باشید.

30- با عقاید و احساسات دیگران برخورد باز داشته باشید.

31- احساسات، نقطه نظرها و عواطف خود را به دیگران ابراز کنید.

32- وقتی درباره خودتان حرف می زنید، از کلمه "من" استفاده کنید.

33- وقتی منظورتان " من " است، از ضمیر تو استفاده نکنید.

34- به دیگران نشان دهید که از گفتگوی با آنها لذت می برید.

35- از اشخاص برای صرف شام و ناهار و شرکت در مراسم اجتماعی دعوت کنید.

36-  با دوستان و بستگانش در تماس باشید.

37- عقاید و نقطه نظرهای دیگران را بپرسید.

38- به جنبه های مثبت اشخاصی که با آنها ملاقات می کنید، توجه کنید.

39- صحبت خود را با به کار بردن اسم طرف مقابل شروع و به پایان برسانید.

40- با همسایگان و همکاران خود در تماس باشید.

41- بگذارید دیگران بدانند که شما به دوستی با آنان علاقه مندید.  

42- از اشخاص درباره حرف هایی که در جلسه قبل با شما زده اند، سوال کنید.

43- مترصد اطلاعات مجانی و آزادانه باشید.

44- به باورها و اعتقادات دیگران احترام بگذارید.

45- وقتی موضوع صحبتی به انتها می رسد، آن موضوع را با موضوع دیگری تغییر دهید.

46-  به موضوعات مورد علاقه طرف مقابل توجه کنید.

47- از لباس، رفتار و گفتار دیگران تعریف کنید.

48- با نشان دادن توجه، دیگران را به ادامه گفتگو با خود تشویق کنید.

49- با کسانی که از مصاحبت با آنها لذت می برید، در تماس باشید.

50- وقتی حکایتی را بازگو می کنید، ابتدا جان کلام را بگویید و بعد به جزئیات امر توجه کنید.

 

« مهارت گفتگو دون گابور- ترجمه قرچه داغی »

/ 1 نظر / 110 بازدید
علیرضا سلمانیان

سلام بسیار عالی بود، استفاده کردیم سربلند باشید[گل]