کارگاههای آموزشی توانمند سازی افراد جامعه

کلینیک مشاوره و مددکاری اجتماعی باران مهر کارگاه های آموزشی مختلفی را در راستای افزایش آگاهی و توانمندسازی افراد جامعه برگزار می کند.

 { اساتید برگزارکننده کارگاه  از مدرسان دانشگاه و با تحصیلات کارشناسی ارشد و دکترا می باشند.}

ضمنا" در پایان دوره برای شرکت کنندگان گواهی آموزشی صادر می شود.

 آدرس :هفت تیر شمالی کلینیک مددکاری جتماعی باران مهرتلفن: 09122312038 

 سرفصل های آموزشی:آموزش زندگی خانواده:

 - ساختار خانواده و مسایل آن

- مهارت گفتگو

- مهارت حل تعارض

- مهارت فرزند پروری

- نقش های جنسیتی

- مدیریت اقتصادی و مالی در خانواده

- الگوهای قدرت در خانواده

 

 

کارگاه آموزشی پیشگیری ازسوء مصرف مواد در محیط های کاری

 سرفصل های آموزشی:

 - ضرورت پیشگیری از اعتیاد در محل کار

- برنامه ریزی پیشگیری از سوءمصرف مواد در محیط کار

- علایم وعوارض مصرف مواد در محیط کار

- عوامل خطر در محیط کار

- عوامل محافظ در محیط کار

- ارتقای سلامت با تاکید بر ارتقای سلامت در محیط کار

 

             میزان ساعت مورد نیازبرای برگزاری کارگاه : 25 ساعت

 

کارگاه آموزشی بهداشت روانی و ارتقای سلامت در محیط کار

 

سرفصل های آموزشی:

- مبانی بهداشت روانی در محیط کار

-اصول بهداشت روانی

- سلامت و معانی آن

-تعیین کننده های سلامت

-نقش طب در تعیین کننده های سلامت

- نقش عوامل اجتماعی در تعیین کننده های سلامت

- ارتقای سلامت

- بیماری های مربوط به کار در جهان

- عوامل خطر در محیط کار

-عوامل محافظ در محیط کار

-اثر محیط کار بر سلامتی

- اثر کار بر سلامت روان

میزان ساعت مورد نیازبرای برگزاری کارگاه: 25 ساعت

 

 

کارگاه آموزشی پیش از ازدواج

 

سرفصل های آموزشی:

 

-       آشنایی با یکدیگر

-       عشق

- انتخاب همسر

-       نامزدی

-       عقد

-       سال اول زندگی مشترک

 

میزان ساعت مورد نیازبرای برگزاری کارگاه: 30ساعت

 

کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد

 سرفصل های آموزشی:

 - تاریخچه اعتیاد

- عوامل فردی موثر بر اعتیاد

- عوامل محیطی اجتماعی موثر بر اعتیاد

- عوامل خانوادگی موثر بر اعتیاد

- عوامل روانی موثر بر اعتیاد

- سطوح مختلف در پیشگیری از اعتیاد(سه سطح)

- سلامتی و ابعاد آن

- آشنایی با انواع مواد مخدر

- دادن آگاهی از اثرات منفی مواد بر جسم و روان

- افزایش تعلق محلی و اجتماعی

- افزایش مشارکت محلی و اجتماعی

میزان ساعت مورد نیازبرای برگزاری کارگاه: 25 ساعت

 

 

کارگاه آموزشی روابط انسانی

   سرفصلهای آموزشی:

 

- نقش و جایگاه انسان در دنیای امروز

- انواع نقش های انسان

- محیط اجتماعی نهادها و الگوها

- مهارت های ترمیم فاصله بین فردی

- موانع ارتباطی

- مهارتهای گوش کردن

- تفسیر زبان تن

- مهارت ابراز وجود

- مهارت کنترل تعارض و تضاد

- مهارت ارتباط اثر بخش وبهبود روابط

                       

میزان ساعت مورد نیازبرای برگزاری کارگاه: 30 ساعت

 

کارگاه آموزشی مدیریت زمان

 سرفصل های آموزشی:

 - مفهوم مدیریت زمان

- گام های مدیریت زمان

- مقدمه ای بر مدیریت زمان

- ضرورت مدیریت زمان

- بررسی اهداف

- ارزیابی از چگونگی گذران وقت

- تقسیم بندی وظایف

- مهمترین عوامل اتلاف وقت

- جدول ثبت گذر زمان روزانه

- اصول مدیریت زمان

- بهبود مهارت های مدیریت زمانی

- مبارزه با خستگی های کاری

- بایگانی و مستندسازی

                                                                               میزان ساعت مورد نیازبرای برگزاری کارگاه: 25ساعت

 

کارگاه آموزشی مهارت های زندگی در دنیای امروز

سرفصل های آموزشی:

- دنیای امروز و دنیای دیروز

- مفهوم مقابله

- فرایند مقابله

- مهارت مقابله با شکست

- مهارت مقابله با افسردگی

- مهارت مقابله با تنهایی، کمرویی و طردشدگی

- مهارت مقابله با اضطراب

- مهارت مقابله با خشم

- مهارت مقابله با اختلافات زناشویی

- مهارت مقابله با فقدان

- مهارت مقابله با درد

- مهارت مقابله با بیماری و حفظ تندرستی

- مهارت مقابله با آسیب وضربه روحی

- مهارت مقابله به عنوان فلسفه زندگی

میزان ساعت مورد نیازبرای برگزاری کارگاه : 30 ساعت

مهارت های زندگی ویژه محیط کاری

 سرفصل های آموزشی:

 - مهارت های خودآگاهی

- ارتباط بین فردی موثر

- مهارت مدیریت استرس

- یادگیری فعال گروهی

- شیوه های ایفای نقش های فردی

- شایعات در محیط کاری

 

میزان ساعت مورد نیازبرای برگزاری کارگاه : 30ساعت

 

مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان

 سرفصلهای آموزشی :

- خود آگاهی

- ارتباط موثر بین فردی   

- کنترل خشم

- مقابله با استرس

- تفکر خلاق

- تفکر نقاد

- تصمیم گیری

- حل مسئله

 

میزان ساعت مورد نیاز برای برگزاری کارگاه : 25ساعت

 

 

 

 

 

 

 

 

  

/ 0 نظر / 18 بازدید