مادر جایگزین ندارد

این روز ها دو گروه به یاد مادرشان هستند.گروه اول کسانی هستند که  مادرشان را ازدست دادند و امروز دستشان از این دنیا کوتاه است وحسرت زمانی را می خورند که نتوانستند وظیفه فرزندی را به خوبی انجام دهند و امید به عفو مادر دارند.البته که مادران حتما  می بخشند.چون مادر هستند وهیچ کلمه ای چون «مادر» نمی تواند مادر را تفسیر کند.گروه دوم کسانی که مادر شان زنده است. در این گروه نیز برخی از فرزندانم خوشحال هستند چون اینروزرا فرصتی می دانند تا از مادرانشان قددانی کنند.گر چه هیچ کادویی نمی تواند قطره ایی از زحمات بیکران مادران را جبران کند ولی خوشحالند.کسانی هم هستند که بنا به دلایل مختلف با مادرشان قهر کردند.نمی دانم چه می شود که فرزند به خود اجازه می دهد تا با مادر خود قهر کند و او را از دیدن روی فرزند خود محروم کند.این گروه بیش از همه در این ایام خجل هستند و شرمنده.اما می خواهم به این گروه بگویم که کمی به عقب بر گردیم.یادتان هست بهترین زمانی که آرامش می گرفتید کجا بود؟ بهترین جایی که از همه مهر ومحبت دنیا سیراب می شدید کجا بود؟ بله ، اگر خود را به خواب غفلت  نزنیم بهترین لحظه، زمانی بود که در بغل مادرمان بودیم و ما را بغل می کرد و در کنار دنیای آرامش به خواب می رفتیم.راستی که :بمیرم برای لحظه ایی که در بغل مادر به خواب می رفتم»(شه مار کشه خو یه دا)من هیچ گاه این لحظه را فراموش نمی کنم.الآن «مادر» ندارم ولی اگر چون شما مادر داشتم  امروز هم می رفتم بغل مادرم و می خوابیدم.دستش را می بوسیدم و بابت همه مهر و محبت هایش از ایشان سپاسگزاری می کردم.گر چه بیست وچهار سال است که فقط به یادش خوشم، اشک می ریزم و باز هم به یاد ایشان انرژی می گیرم تا در زندگی حرکت کنم. ولی شما که می توانید از نفس گرم مادرتان انرژی بگیرید لحظه ایی غفلت نکنید واین موهبت الهی را قدر بدانید تا بعد ها حسرت نخورید که فایده ایی ندارد.دنیا این قدر ارزش ندارد که مادرمان را فراموش نکنیم. تا دیر نشده جلوی مادران مان سر تعظیم فرود بیاوریم که مادر جایگزین ندارد چون«مادر» است.

ازخداوند می خواهم تا  همه مادرانی را که امروزدردنیا نیستند مشمول رحمت لایزال خود کند وسایه مادران زنده را  بر بالای سر فرزندان این کهن بوم و برنگهدارد.انشاء ا...

نویسنده:سید حسن موسوی چلک

/ 1 نظر / 19 بازدید
پ

http://dadashmahdi83.persianblog.ir/ تیترش عالی بود