نوجوانان،جوانان وخانواده

نوجوانان و جوانان و خانواده

 

        دوره نوجوانی و جوانی یکی از مهمترین و بحرانی ترین زمان زندگی هر فرد محسوب می شود .  نوجوان از دوره کودکی گذشته و وارد مرحله نوینی از زندگی می شود . ورود از کودکی به دوره نوجوانی فرد را با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه می کند . بررسی این مسائل و مشکلات در دنیای امروز با پیچیدگی خاص خود از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است و خانواده در این مهم از نقش اساسی و کلیدی برخوردار می باشد . بررسی این مسائل و مشکلات مستلزم بررسی همه جانبه نسلی است که در حال دگرگونی عمیق شخصیتی است و برای سازگاری از هیچ تلاش و کوششی دریغ
نمی کند و ضروری است خانواده نیز در این تلاش و کوشش همراه و یاور او باشد .

       با توجه به اینکه تمامی قوای زیستی ، روحی ، روانی ، فکری و عاطفی فرد از دوران بلوغ دچار تغییر و تحول می شود و همچنین بر هر یک از این تغییر و تحولات نیز ، قانونمندی خاصی حاکم است . لازم است والدین که بیشترین تماس و برخورد را در خانواده با نوجوانان و جوانان دارند از چگونگی این تغییرات و ویژگی های آنان آگاهی یابند .

        کلید تعامل و تفاهم والدین با نوجوانان و جوانان در این آگاهی نهفته است و در این بخش قصد داریم مطالبی که باعث افزایش آگاهی خانواده ها می شود را بیان کنیم . 

 

 

نوجوانی و جوانی :

        از سنین نوجوانی و جوانی تقسیم بندی های متفاوتی ارائه شده است . عده ای سن 15-12 را دوره نوجوانی ، 16-17 را بلوغ و 18 25 را دوره جوانی دانسته اند . گروهی دیگر 12- 15 را دوره نوجوانی ذکر کرده اند و برخی دیگر 13-16 را نوجوانی و 17-25 را جوانی . ولی ما در این مبحث با توجه به موارد مذکور سن 12 تا 29 را بعنوان سنین نوجوانی و جوانی مد نظر قرار می دهیم .

 

ویژگی های شخصیتی نوجوانان و جوانان :

        نوجوانی و جوانی دوره ای از زندگی محسوب می شود که حد فاصل کودکی و بزرگسالی است . انتقال از کودکی به بزرگسالی امری تدریجی و همراه با پیچیدگی و دشواری است .

        دوره نوجوانی و جوانی یکی از قابل توجه ترین دوران زندگی هر فرد محسوب می شود . نوجوانان از مرز کودکی گذشته وارد مرحله نوینی از زندگی خود شده است . با پایان رسیدن دوره نوجوانی و با ورود به دوره جوانی فرد با مسائل و مشکلات عدیده ای دست به گریبان می سازد . بررسی و توجه به مشکلات مستلزم بررسی همه جانبه نسلی است که در حال تحول و دگرگونی عمیق شخصیتی است که برای سازگاری و مطرح شدن در محیط اجتماعی از هیچ کوششی دریغ نمی کند . این دوره همانند پلی است که فرد باید طی نماید تا بتواند جایگاه خود را بعنوان یک فرد رشد یافته ، خلاق ، مستقل ، مسؤول و مولد در جامعه پیدا کند .

        سنین نوجوانی و جوانی که دوره بلوغ را نیز در خود نهفته دارد دارای شرایط و ویژگی های شخصیتی خاص است که در نوجوانان و جوانان به راحتی می توان مشاهده نمود .

        تنوع احوال ، دگرگونی های دم بدم رفتار ، آرزوها و نیازهای فراوان ، موضع گیری در برابر امور و طغیان ، مبارزه و تلاش و کار و کوشش ، احساسات گرم و آتشین ، دوستهای آتشین تؤام با اخلاص  سن خودنمایی و غرور ، اضطراب و بی قراری ، حادثه جویی و بی باکی ، کنجکاوی و در عین حال دوره خودشناسی و به خود آمدن است و جستجو برای یافتن خویشتن خویش است .

        با توجه به ویژگی های شخصیتی مذکور و شرایط خاصی که نوجوانان و جوانان در این سنین در آن بسر می برند بصورت بالقوه آمادگی انواع آسیبهای اجتماعی مخصوصا“ اعتیاد را در خود نهفته دارند اگر در این سنین ویژگی های مذکور و نیازهای نوجوانان و جوانان به اقتصای سن و محیط فرهنگی و اجتماعی از طرف والدین و مربیان پرورشی و تربیتی مورد توجه واقع شود و مراقبت های لازم و برخوردهای درست و اصولی توأم با آگاهی صورت نگیرد نسل نوجوان و جوان با مسائل و مشکلات فراوانی مواجه خواهد شد .

 

#مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان

        مسائل و مشکلاتی که نوجوانان در یک تقسیم بندی کلی با آن مواجه هستند می توان به پنج دسته کلی تقسیم بندی نمود :

    1)        اختلال در تصویر بدنی

    2)        بحران خودشناسی

    3)        مسائل و مشکلات جنسی

    4)        مشکلات اجتماعی شدن

    5)        بیماری های روحی و روانی

       البته نوع خانواده و جامعه ای که نوجوانان و جوانان در آن رشد می کنند تاثیر زیادی بر شکل گیری شخصیت ، روابط با دیگران ، سازگاری با زندگی و مسائل آن و همچنین مسائل و مشکلاتی که در این دوره ممکن است با آن مواجه شود دارد لذا با عنایت به مطالب مذکور و با توجه به تحقیقات و پژوهش های فراوانی که در رابطه با مسائل و مشکلات نوجوانان و جوانان ایرانی بعمل آمده مسائل و مشکلات آنان را بصورت زیر می توان بیان نمود :

    1)        بحران بلوغ و مسائل ناشی از تحولات آن

    2)        بحران هویت و سردرگمی در نوجوانان

    3)        تحول ارزشها در نوجوانان

    4)        مشکل مناسبات و روابط نوجوانان و جوانان با والدین

    5)        مشکل تحصیلی

    6)        مشکلات مالی و شغلی

    7)        مشکلات جنسی

    8)        مشکلات اوقات فراغت

    9)        بزهکاری ها

  10)     اعتیاد نوجوانان و جوانان

  11)     مشکلات ناشی از معلولیت و نقایص بدنی

  12)     مشکلات ناشی از بیماری های روانی

         که در مطالب آتی اهم مسائل و مشکلات مذکور با عنایت به نقش خانواده بصورت مشروح بیان می شود .

#الف : بحران بلوغ و مسائل و مشکلات ناشی از تحولات آن 

        فرآیند بلوغ یکی از مهمترین و بحرانی ترین دوره های زندگی هر فرد است . استانلی هال که به پدر روان شناسی بلوغ معروف است این مرحله را دوران طوفان و فشار می نامد . نوجوان و جوان در این دوره خواهش های متعدد و متضادی دارد .خودخواهی کودکانه با نوع پرستی خیرخواهانه در
می آمیزد ، با اینکه نوجوان می خواهد با دوستان خود باشد علاقمند به تنهایی است ، « روسو » بلوغ را تولد مجدد و دوباره می داند . وقتی که فرد به دوره بلوغ می رسد مثل این است که فرد دیگری با خصوصیات بدنی و روانی متفاوت در وی بوجود می آید . در واقع نوجوانی با بیولوژی آغاز می شود و با فرهنگ پایان می پذیرد . تغییرات زیستی در نوجوانی امری محتوم و شگفت آور است . رشد زیستی شامل افزایش قد و وزن ، رسیده شدن سیستم تولید مثل ، تغییر در تناسب اندام ها و بروز
ویژگی های جنسی ثانوی است . نوجوان در این دوره ویژگی های کودکی را پشت سر گذاشته است ضروری است نوجوان خود را با تغییرات جدید سازگار نماید و همچنین والدین نیز از این تغییر و تحولات آگاهی یابند خانواده و فرهنگ یک جامعه ممکن است در سازگاری نوجوان با تغییرات طبیعی مؤثر باشد که در این صورت باعث غرور و افتخار و رشد بدون اضطراب و آزار او خواهند شد . علاوه بر تغییرات بیولوژیکی عوامل اجتماعی نیز در تغییرات بلوغ مؤثرند عادات تغذیه ، توجه به سلامت بدنی ، نوع فعالیت در جوامع مختلف متنوع است و باعث تسریع و یا تأخیر بروز برخی صفات در نوجوانان می شود .

        مرحله نوجوانی دوره آشوب درونی و انقلاب شخصیتی است ( Bas - بس ) خاطرنشان کرده است تغییراتی در کل شخصیت نوجوان ایجاد می شود که شامل موارد ذیل است :

    1.        سرعت خصیصه انفعالی و عاطفی شخصیت گسترش می یابد .

    2.        افق فکری از طریق علاقه و رقبت گسترش می یابد .

 3.   حیات روانی که کم و بیش آشکار و اعمال و افعال مختلف بروز میکرد درونی می شود .

    4.        رفتار نوجوان به سرعت فردی و شخصی می شود .

        از آنجائیکه تغییرات بلوغ برای نوجوانان مبهم و مرموز است و هرگونه برداشت غلط و اطلاع ناقص به آنان ضربات جبران ناپذیری را می زند والدین وظیفه دارند که از وقوع این تغییرات نوجوان خود ر

/ 7 نظر / 286 بازدید
همکار

اینهم که نیمه کاره است , اما خوب بجاش زود تر از قبل مطلب گذاشتید , متشکر مفید بود

ما در رویدادهای زندگی خود نقشی نداریم، اما در اینکه چگونه آنها را تعبیر کنیم، مؤثر هستیم . نیچه

همکار

سلام وخسته نباشید ما زیاد سر می زنیم ارادتمندیم شما آپ نمیشید[لبخند]

سحر

سلام ...با افتخار وب شما رو لینک کردم .......

همکار

اگر تمایل داشته باشید مطلب برای وبتون براتون می فرستم[گل]

امید وارم براتون جالب باشه . از پایین به بالا کپی کنید , میلتون رو نداشتم وگرنه براتون ایمیل می زدم , شب خوش .[گل][لبخند]

جالبه پیامهای وبتون از مطالبش بیشتره