# وجودم

مدرسه ای خواهم ساخت لبریز از شور و شعور

بر دروازه ی وجودم  پرچمی خواهم افراشت در سه رنگ رنگ عاطفه ، رنگ ایمان ،                              و رنگ برادری مدرسه ای خواهم ساخت در محله ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 72 بازدید